Hjem > Våre produkter > Eksteriør > Tyrilin Tjærebeis
Tyrilin Tjærebeis

Tyrilin Tjærebeis

Gir tre et eksklusivt utseende

Slik gjør du det

Forarbeid
Underlaget må være rent og tørt.

  • Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering. Skitne flater vaskes med Butinox Husvask og Kraftvask (1:10).
  • Værslitt treverk pusses ned til friskt treverk. Fjern løse trefibre. Vask med Butinox Husvask og Kraftvask (1:10). Skyll godt med rent vann.
  • Kledning eller laft som har stått ubehandlet lengre enn 3 uker stålbørstes eller slipes lett. Fjern løse trefibre. Vask med Butinox Husvask og Kraftvask (1:10). Skyll godt med rent vann.
  • Laftet tømmer og glatte høvlede flater pusses før påføring for å bedre heft. Fjern løse trefibre.
  • Blanke, intakte beisflater må nedmattes før ny beising. Vask med Butinox Husvask og Kraftvask (1:10). Skyll godt med rent vann.
  • Gammel værslitt/forvitret tjærebeis stålbørstes eller slipes lett. Fjern løse trefibre. Vask med Butinox Husvask og Kraftvask (1:10). Skyll godt med rent vann.

 

Forbehandling:
Påfør Butinox Sopp- og algefjerner iht. bruksanvisningen.

 

Toppstrøk
Bruk en bred beispensel og stryk 2 til 3 bord av gangen i hele bordets lengde for å unngå skjolder.

  • Nytt uhøvlet treverk: 2 strøk.
  • Nytt høvlet treverk: 3 strøk.
  • Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.

Neste strøk påføres innen 14 dager for best mulig heft mellom strøkene. Husk å behandle ekstra nøye endeved, eksponerte tømmerdragere og tømmer som har begynt å sprekke opp.

How to